Przejdź do treści

Zakres leczenia

Regały magazynowe

Regały magazynowe pozwalają na optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej oraz optymalizację procesów związanych z przyjęciem towarów, składowaniem towarów oraz ich wysyłką do klienta lub do dalszej produkcji.

Regały magazynowe Sinlog

Rodzaje regałów magazynowych

 • regały wjezdne
 • automatyczne regały magazynowe
 • regały przepływowe
 • przejezdne regały

Regały magazynowe - co warto wiedzieć?

Jest to urządzenie przestrzenne, wielopoziomowe - przeznaczone do składowania produktów na ich elementach konstrukcyjnych wykorzystując urządzenia pomocnicze. Umożliwiają one ułożenie towarów, których odporność na naciski i względy bezpieczeństwa uniemożliwiają bezpośrednie piętrzenie lub względy organizacyjne decydują o potrzebie zachowania określonego stopnia dostępności do nich.

Różne konstrukcje regałów magazynowych

W zależności od konstrukcji spełniają następujące funkcje:

 • upraszczają procesy magazynowe,
 • przyśpieszają procesy magazynowe,
 • zwiększają ich stopień zmechanizowania i zautomatyzowania,
 • zmniejszają przestrzeń konieczną do wykonywania prac ładunkowych i związanych ze składowaniem,
 • zwiększają wykorzystanie powierzchni składowej.
reał magazynowy Sinlog Warszawa
Regał w magazynie Sinlog

Regały stałe

Są to urządzenia, których konstrukcyjne podpory nośne zachowują stałe położenie podczas procesu składowania dóbr materialnych, niezwiązane lub związane z podłożem, na którym zostały ustawione. Spośród regałów stałych wyróżnia się regały ramowe do obsługi ręcznej, regały ramowe paletowe oraz regały do materiałów o większych gabarytach. Wymienione regały są wykorzystywane do składowania rzędowego, co umożliwia bezpośredni dostęp do każdego asortymentu.

Rozwiązania konstrukcyjne w regałach

Rozwiązania konstrukcyjne, warunki mikroklimatu w magazynie, wyposażenie, organizacja magazynu oraz proces magazynowy zależą od:

 1. asortymentu towarów przeznaczonych do składowania, ich postaci fizycznej oraz właściwości fizykochemicznych,
 2. wielkości przechowywanych zapasów, ich struktury oraz charakterystyk fizycznych jednostek ładunkowych,częstotliwości dostaw i wydań,
 3. rotacji oraz obrotu magazynowego.

Biorąc pod uwagę powyższe zaplanujemy powierzchnię magazynową, ustawienie regałów, „mapę magazynu”
Dobierzemy odpowiednie regały do specyfiki branży klienta (klasyczne, jezdne, wjezdne, antresole, grawitacyjne, automatyczne, półautomatyczne itp.). Współpracujemy z kilkoma liczącymi się producentami regałów magazynowych takimi jak Mecalux. Dopilnujemy montażu wybranych regałów na powierzchni magazynowej zgodnie z ustaloną specyfikacją.

Copyright 2024 All Rights Reserved