Co warto wiedzieć o podziale magazynów
Co warto wiedzieć o podziale magazynów

W logistycznym systemie przepływu towarów w zależności od spełnianych funkcji magazyny dzielą się na różne kategorie i grupy.

Co warto wiedzieć o wózkach widłowych?
Co warto wiedzieć o wózkach widłowych?

Do środków transportowych o nieograniczonym obszarze działania zalicza się wózki jezdniowe. Spośród różnego rodzaju wózków jezdniowych w transporcie magazynowym wykorzystuje się przede wszystkim wózki unoszące oraz wózki podnośnikowe.

Co warto wiedzieć o rodzajach regalów magazynowych
Co warto wiedzieć o rodzajach regalów magazynowych

Regały są to urządzenia o budowie przestrzennej / wielopoziomowej przeznaczone do składowania produktów bezpośrednio na ich elementach konstrukcyjnych  przy wykorzystaniu urządzeń pomocniczych. Umożliwiają one ułożenie towarów, których odporność na naciski i względy bezpieczeństwa uniemożliwiają bezpośrednie piętrzenie lub względy organizacyjne decydują o potrzebie zachowania określonego stopnia dostępności do nich.