Regały paletowe

Są najlepszym rozwiązaniem w przypadku magazynów w których zachodzi konieczność składowania różnorodnych produktów na paletach. Ich wysokość, rozmieszczenie oraz układ półek (trawersów) są uzależnione od typy wózków widłowych poruszających się po magazynie, wysokości palet oraz wielkości powierzchni magazynowej.

Regały wjezdne

Są systemem pozwalającym na maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej w przypadku składowania produktów jednorodnych o małej rotacji i dużej ilości palet tego samego asortymentu. Reały wjezdne nie wymagają dużej ilości korytarzy roboczych.

Regały przesuwne

Tego typu regały umożliwiają maksymalne wykorzystanie pojemności zarówno nowo powstających, jak i istniejących obiektów magazynowych z zachowaniem bezpośredniego dostępu do każdej palety.

Regały umieszczane są na ruchomych podstawach poruszających się po szynach, co pozwala efektywniej wykorzystać dostępną powierzchnię magazynową. W celu uzyskania dostępu do konkretnego korytarza roboczego operatorzy korzystają z jednego z trzech systemów sterowania: ręcznego, zdalnego lub automatycznego. Ruchome podstawy są wyposażone w silniki, elementy napędowe, sprzęt elektroniczny i systemy zabezpieczające ułatwiające ich obsługę.

Regały przepływowe

Inaczej zwane „ragałami grawitacyjnymi” - Jest to idealny system do przechowywania produktów o krótkim terminie ważności. Odpowiedni do wykorzystania we wszystkich sektorach przemysłu i dystrybucji (przemysł spożywczy, motoryzacyjny, farmaceutyczny, chemiczny itd.).

System ten wyposażony jest w kanały przepływowe o minimalnym spadku, które umożliwiają przesuwanie się palet pod wpływem sił grawitacji do przeciwległego końca regału.

Regały Pallet Shuttle

Jest to system magazynowania, w którym do obsługi palet w obrębie regałów zamiast wózków widłowych są wykorzystywane wózki Pallet Shuttle, co znacznie skraca czas obsługi i umożliwia pogrupowanie artykułów według kanałów zamiast według pełnych korytarzy. Wózki są przestawiane przez operatora przy użyciu tabletu. Komendy przekazywane są za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Wózek umieszcza pobrany ładunek w pierwszym wolnym miejscu, maksymalnie zagęszczając składowane palety. Dzięki temu, że wózek widłowy nie musi wjeżdżać do korytarzy, magazyn zyskuje na głębokości, a tym samym na pojemności. Zastosowanie Pallet Shuttle usprawnia obsługę oraz minimalizuje ryzyko uszkodzenia regałów oraz składowanych ładunków.

Regały Push – Back

To system magazynowania, który pozwala składować do czterech palet na głębokość. Wszystkie palety na danym poziomie, za wyjątkiem ostatniej, umieszczane są na zestawie wózków popychanych wzdłuż szyn jezdnych.

Składowanie i obsługa palet odbywa się w systemie LIFO: ostatnia paleta na wejściu staje się pierwszą na wyjściu.

Magazyny samonośne

Jest to w sumie metoda budowy magazynu, w którym regały tworzą część systemu konstrukcyjnego budynku wraz ze ścianami i dachem. Magazyny samonośne mogą osiągać wysokość przekraczającą 40 metrów. W konstrukcjach tego typu regały utrzymują ciężar własny, składowanych artykułów oraz elementów konstrukcyjnych. Budowle te są odporne na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wiatr czy ciężar śniegu na dachu.