Planowanie powierzchni - kolejność planowania

Planowanie powierzchni magazynowej można również rozpocząć od zaprojektowania w pierwszej fazie systemu regałów a potem dodać do tego powierzchnie potrzebną pod operacje magazynowe, pomieszczenia ew akumulatorowni, pomieszczeń technicznych i socjalnych i to na koniec obudować ścianami zewnętrznymi. Ten sposób planowania pozwoli nam uzyskać najbardziej dopasowaną do własnych potrzeb powierzchnię magazynową