Co warto wiedzieć o wózkach widłowych?

Urządzenia transportu magazynowego, podobnie jak transportu wewnętrznego, ze względu na obszar działania dzielą się na:

  • środki transportowe o nieograniczonym obszarze działania;
  • środki transportowe o ograniczonym obszarze działania.

Do środków transportowych o nieograniczonym obszarze działania zalicza się wózki jezdniowe. Spośród różnego rodzaju wózków jezdniowych w transporcie magazynowym wykorzystuje się przede wszystkim wózki unoszące oraz wózki podnośnikowe. Wózki unoszące paletowe widłowe służą do podniesienia i transportu poziomego, głównie standardowych jednostek ładunkowych.  Wózki podnośnikowe stanowią podstawowy rodzaj transportu magazynowego,
a ich głównym parametrem jest wysokość podnoszenia. Przykładowo wysokość podnoszenia wózków z widłami czołowymi z masztem wysuwnym wynosi do 8000 mm.
Dobór odpowiedniego wózka widłowego ma kluczowy wpływ na komfort pracy i wydajność magazynu. Już na etapie projektu zabudowy magazynu należy sprecyzować jaki model wózka będzie go obsługiwał.


Przy doborze wózka istotne są następujące informacje:
- ciężar palety
- ciężar palety na ostatniej półce regału
- korytarz roboczy w alejkach magazynowych
- wysokości przejazdów
- tryb pracy (jedno- wielozmianowy)
- miejsce na akumulatorownię


Spośród środków transportu magazynowego o ograniczonym obszarze działania najczęściej wykorzystywane są: dźwignice, przenośniki i układnice regałowe.
Dźwignice służą do przemieszczania ładunków przez ich podnoszenie i przenoszenie. Mogą one posiadać także możliwość obrotu, zmiany wysięgu oraz jazdy. Do dźwignic zalicza się: wciągniki, suwnice bramowe i pomostowe, żurawie kolumnowe i przyścienne.
Przenośniki są to urządzenia do ciągłego przemieszczania dóbr. Ze względu na cechy konstrukcyjne dzieli się je na cięgnowe i bezcięgnowe. Pierwszą grupę stanowią przenośniki: taśmowe, członowe, kubełkowe, zabierakowe i podwieszone, a drugą grawitacyjne i impulsowe, śrubowe oraz z ośrodkami nośnymi (wodne i powietrzne).
  

Układnice są środkami technicznymi do obsługi regałów, głównie
w magazynach wysokiego składowania. Są to zazwyczaj urządzenia automatyczne. Mogą one być efektywnie wykorzystywane wtedy, gdy korytarze są dostatecznie długie a regały odpowiednio wysokie.
Istnieje szereg urządzeń oraz środków pomocniczych wykorzystywanych w magazynach. Ogólnie można je podzielić na dwie grupy: urządzenia i środki ułatwiające obsługiwanie przechowywanych dóbr oraz urządzenia i środki do utrzymywania i obsługiwania magazynów.