Co warto wiedzieć o podziale magazynów

W logistycznym systemie przepływu towarów w zależności od spełnianych funkcji magazyny dzielą się na różne kategorie i grupy.

W praktyce najczęściej spotykanym podziałem jest podział na magazyny:

  • zapasów (buforowe), występujące najczęściej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, a ich najważniejszą funkcją jest składowanie;
  • przeładunkowe (rozdzielcze), służące do krótkotrwałego przechowywania towarów pomiędzy przeładunkiem z jednego na inny środek transportu, występujące przede wszystkim w przedsiębiorstwach logistycznych, a dominują w nich funkcje przemieszczania;
  • dystrybucyjne, w których następuje zmiana składu (transformacja) strumieni towaru, a realizowane w nich funkcje składowania jaki przemieszczania mają równorzędne znaczenie.

Magazyny dystrybucyjne w zależności od obszaru obsługiwania dzielą się na centralne, regionalne i lokalne.
W zależności od funkcji i przeznaczenia gospodarczego, magazyny dzielą się na:

  • przemysłowe (zaopatrzenia materiałowego, gotowych wyrobów);
  • handlowe (skupu, hurtu, detalu);
  • transportowe (spedycyjne, przewoźników, portów wodnych, portów lotniczych);
  • usługowe; zasobowe i inne.

Z punktu widzenia statusu celnego towaru magazyny dzielą się na:
spedycyjne, w których składowane są towary przed odprawą celną, po odprawie celnej lub podlegające obsłudze wewnątrzkrajowej; celne, w których doraźnie przechowuje się towar pochodzący z importu przed odprawą celną lub przeznaczony na eksport po odprawie celnej; składy celne, w których przechowywane są towary w czasie określonym przepisami celnymi przed odprawa celną.

W zależności od sfery funkcjonowania przedsiębiorstwa magazyny dzielą się na:

  • magazyny zaopatrzeniowe surowców, materiałów, półfabrykatów niezbędnych do realizacji procesu produkcyjnego,magazyny produkcji w toku, przedmiotów obrobionych lub przetwarzanych, w oczekiwaniu na obróbkę, kontrolę lub montaż;
  • magazyny wyrobów finalnych i ich części w oczekiwaniu na przemieszczenie do kolejnych ogniw łańcucha logistycznego.

Galeria