Organizacja ruchu wózków widłowych w magazynie

Magazyny mogą mieć różną konstrukcje oraz różną powierzchnię. Niektóre firmy potrzebują całkiem niewielkiej powierzchni magazynowej, w której podstawą organizacji są regały czy szafy z towarem, a cała praca w magazynie odbywa się na piechotę. Niestety, na taki komfort mogą sobie pozwolić jedynie niewielkie firmy. Zdecydowanie więcej jest dużych i bardzo przestrzennych magazynów, w których przechowywane są ogromne ilości towarów. Są pełne regałów na palety czy towary wielkogabarytowe, a transport wszystkich ładunków odbywa się z wykorzystaniem wózków widłowych. Są one bowiem tak duże lub tak ciężkie, że nie dałoby się ich przenosić na piechotę. W takich magazynach trzeba zaplanować ciągi komunikacyjne, które zapewnią szybkie i bezproblemowe poruszanie się pracowników jeżdżących wózkami widłowymi.

Projekt tras razem z projektem rozmieszczenia regałów

Ciągi komunikacyjne powinny być zaplanowane już na etapie projektowania całego wnętrza i rozmieszczenia regałów. Trzeba zadbać przede wszystkim o to, by była odpowiednia odległość między poszczególnymi regałami, co będzie wyznaczać szerokość trasy w magazynie. W przypadku magazynów, w których ruch odbywa się na wózkach widłowych, należy zadbać o to, by szerokość trasy była o co najmniej 60 cm większa niż szerokość największego magazynowego pojazdu. Jeszcze większa szerokość potrzeba będzie wtedy, gdy po tej samej trasie będą poruszać się pracownicy na piechotę. Wtedy do szerokości należy dodać jeszcze jeden metr. Tak duża przestrzeń zapewni swobodne poruszanie się w jednym czasie pracowników na wózkach widłowych i pracowników na piechotę.

Zbyt wąska droga prowadzi do problemów

Organizacja ruchu w przestrzeni magazynowej, szczególnie tej bardzo dużej i pełnej krzyżujących się uliczek, jest taka sama, jak w przypadku organizacji ruchu na drogach. Poruszając się wózkami widłowymi warto więc pilnować, aby przestrzegać zasad poruszania się po drogach. Należy więc przede wszystkim trzymać się prawej strony drogi, gdyż także w magazynie obowiązuje ruch prawostronny. Pilnujmy również zasad związanych z pierwszeństwem przejazdu. W wielkich magazynach, gdy jednocześnie pracuje kilka czy kilkanaście wózków widłowych, bardzo łatwo bowiem o różnego rodzaju kolizje. Trzeba o tym pamiętać szczególnie wtedy, gdy pracujemy pod presją czasu i mocno się spieszymy. Wtedy bowiem zaczynamy się stresować i skupiać jedynie na wykonaniu zadania, a często zapominamy, że nie jesteśmy jedynymi operatorami pojazdu na danej przestrzeni.

Wielu właścicieli magazynów skupia się na tym, aby na danej powierzchni móc przechowywać jak najwięcej towarów. To dosyć oczywiste – im mniejszy magazyn, tym mniej kosztuje. Niestety, nie jest dobrym rozwiązaniem wstawianie zbyt dużej liczby stojaków, regałów czy szaf kosztem miejsca na trasy i ciągi komunikacyjne. Jeśli drogi będą zbyt wąskie, bo regałów będzie zbyt dużo, poruszanie się pomiędzy nimi będzie mocno utrudnione. Owszem, na pewno przechowamy w takim magazynie dużo więcej, ale jego codzienne funkcjonowanie i szybkość przewożenia towarów będą pozostawiały wiele do życzenia. Tymczasem w większości firm ogromne znaczenie ma szybkość załadunku czy rozładunku. Nie warto więc szukać pozornych oszczędności, gdyż magazyn nie będzie wtedy funkcjonalny i wygodny w obsłudze. A to z pewnością przełoży się na jakość i wydajność pracy.

Dobre oznakowanie wszystkich tras

Aby organizacja ruchu była jasna i klarowana dla wszystkich pracowników magazynu, należy zadbać o to, aby wszystkie ciągi komunikacyjne i trasy magazynowe pomiędzy regałami były dobrze oznakowane. Pamiętajmy o oznakowaniu poziomym na podłożu, czyli namalowaniu wszystkich linii czy pasów, które będą przeciągały trasy wózków widłowych z trasami pieszymi pracowników. Warto również zastosować wszelkie znaki informacyjne, które ułatwią poruszanie się i wykonywanie codziennych obowiązków tym pracownikom, którzy są stosunkowo nowi i nie poznali jeszcze całego układu magazynu.