Czym jest metoda kataforezy?


Proces przebiega w całkowicie zautomatyzowanym procesie elektrolitycznym osadzania katodowego, w wyniku którego na element nanoszona jest powłoka farby utworzonej na bazie żywic epoksydowych.
Chciałabym przedstawić Państwu zalety takiego malowania, przede wszystkim wykazuje dużą wytrzymałość na korozję ( 550 godzin w  komorze solnej)
Uzyskujemy jednolitą powłokę farby, nawet w miejscach które są najtrudniej dostępne , proces malowania polega na zanurzeniu elementów w nieustannie mieszanej farbie co zapewnia doskonałe pokrycie farbą
Metodę zaliczamy do Ekologicznych ze względu na znikomą ilość rozpuszczalników, system malowania na niewielki wpływ na środowisko.

Proces można podzielić na kilka etapów , które chciałabym Państwu przybliżyć :
Zaczynamy od odtłuszczenia fizyko-chemicznym na gorąco elementów
Następnie następuje płukanie
W wyniku tych procesów otrzymujemy powłokę konwersyjną nanotechnologiczną na stali , spełnia ona podwójne zadanie : stanowi  ochronę antykorozyjną a także jest warstwą pośrednia między stalą a farbą zwiększając tym samym jej przyczepność
Płukanie w wodzie dejonizowanej i demineralizowanej
Kolejnym punktem jest malowanie poprzez zanurzenie w wannie kataforezy. Elementy , będące katodą , zostają possanie działaniu pola elektrycznego między 240 a 300 V prądu stałego przez 2 minuty.

Po procesie osadzania elektrolitycznego elementy są wielokrotnie płukane w ultrafiltrze i w odzie dejonizowanej. Ultrafiltrat to komponent który powstał w drodze ultrafiltracji farby, który umożliwia oddzielenie jej źle przylegających resztek.
Suszenie elementów następuje w piecu w temperaturze 180ºC przez 30 minut w celu otrzymania doskonałej polimeryzacji farby epoksydowej.  
Grubość warstwy farby na płaskich powierzchniach elementu wynosi 20 μm.

Kolejną metoda jaką chcemy przedstawić jest proces malowania elektrostatycznego wodorozpuszczalną
Malowanie elektrostatyczne farbą wodorozpuszczalną koloru pomarańczowego RAL 2001 polega na nanoszeniu na elementy rozpylonych cząstek płynnej farby. Farba przepuszczana jest przez wirujące dyski z prędkością do 20 000 obrotów , krople farby są rozpylane i dochodzi do polaryzacji.
Farba rozprowadzana jest na elementach bardzo jednolicie dzięki występowaniu podwójnego efektu. Jest to efekt pola elektrostatycznego , sprawia ze cząstki rozpylonej farby przyciągane są do powierzchni malowanego elementu.
Z drugiej strony mamy do czynienia z efektem kinetycznym związanym z nanoszeniem farby z dużą szybkością na element, w związku z czym farba lepiej dociera do części wypukłych, których inne instalacje do zwykłego malowania elektrostatycznego nie byłyby w stanie pokryć ze względu na występujący efekt Faradaya.
Skład farby wodorozpuszczalnej oparty jest na żywicach poliestrowych i aminie , nie zawiera ona ołowie chromianu , rozpuszczalników i innych pigmentów , co ogranicza jej szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.
Cały proces składa się z kolejnych etapów :

  • Odtłuszczania
  • Fosforanowanie powierzchni
  • Płukania i czyszczenia
  • Pasywacji
  • Malowania
  • Suszenia w piecu w temperaturze 160ºC
  • Grubość warstwy farby na płaskich powierzchniach elementu wynosi 25 μm.

Elementy cynkowane , mówimy tutaj o belkach ukośnych i niektórych akcesoriach ,
Wykończenie elementów cynkowanych uzyskujemy przez zanurzenie w procesie ciągłym w kąpieli cynku roztopionego. Proces taki przeprowadzany jest w hutach produkujących stal.
Zalety takiego procesu :
Skrupulatnie kontrolowany proces produkcji
Staranne oczyszczenie i przygotowanie stali przed cynkowaniem
Obróbka cieplna stali przed cynkowaniem
Pasywacja chemiczna po procesie cynkowania


Chciałabym oczywiście zaznaczyć że jesteśmy jedynym dystrybutorem regałów malowaną metodą kataferezy , dlatego  jesteśmy w stanie tak szeroko opisywać.